Nyheter

AVLYST! Grenkonferanse feltritt med møte for teknisk personell og arrangører Publisert: 16.10.2018,  Sist endret: 06.11.2018

Grenkonferansen i feltritt arrangeres lørdag 17. november i NRYFs lokaler på Ullevål.

Konferansen er et forum for utøvere, trenere, foresatte, teknisk personell, arrangører, ildsjeler og andre som brenner for norsk feltritt.

Konferansens innhold:

Del 1: Grenkonferanse kl 1000 – 1600

 • Årsrapport GU-F v/ leder
 • Hestens helse og holdbarhet v/ veterinær Per Martens
 • Trening og forberedelser frem mot internasjonale stevner og mesterskap v/ landslagsleder Piia Pantsu-Jönsson
 • Reglementsendringer

Del 2: Møte for arrangører og teknisk personell kl 1600 – 1800

 • Gjennomgang av terminlisten 2019 med fordeling av teknisk personell.
 • Ide-dugnad med fokus på tiltak for å:
  • Øke stevnetilbudet
  • Få flere stevneplasser
  • Øke treningstilbudet
  • Øke fokus på utdanning av teknisk personell

Detaljert program er under utarbeiding og publiseres når det nærmer seg.

X