Nyheter

Avl og sport før i tiden Publisert: 10.04.2015,  Sist endret: 10.04.2015

Avl og sport har alltid hørt sammen – også i de tidlige tider. Den norske avlsforeningen for ride- og kjørehester kan spore sin sentrale historie tilbake til 1900, og linken mellom denne og rideklubbene gikk både på regler og stevner.

 

En aktiv forening med årlig stevnetradisjon

På slutten av 1890-årene satte det som ble kalt “Hestutstillingskomiteen i Kristiania ” et arbeid som etterhvert ledet til en avlsforening for varmblodige hester. Høsten 1900 tok så fem unge kavalerioffiserer initiativ til et møte i Kristiania for å rådslå om hvordan avl av ride- og kjørehest og den tilhørende sporten kunne fremmes i Norge. I april året etter hadde denne driftige gruppen nok økonomisk grunnlag for å lage en utstilling og oppvisning av kjøre- og ridehester på Akershus festning. Dette ble en suksess og etter det en årlig begivenhet. Disse stevnene rommet ikke bare norske deltagere, her kom de også fra Sverige og Danmark for å forsyne seg av premiene. De første åtte årene ble dette arbeidet ledet av en arbeidskomite, men i 1908 ble Norsk Forening til Hesteavlens fremme stiftet. Som ellers i norsk ryttersport på den tiden var det de militære sammen med representanter for de høyere lag av befolkningen som satte sitt preg på denne formen for aktivitet. Foreningen var meget aktiv på stevnefronten, og holdt årlige vårstevner på Akershus festning – senere på Frogner Stadion og så Bislet – med både utstillinger og ridekonkurranser. Foreningen utarbeidet konkurranseregler, og disse ble også brukt av de ulike klubbene landet rundt inntil NRYF i 1922 kom med sine egne regler.

Norsk Forening til Hesteavlens fremme arrangerte kombinerte utstillinger og ridestevner i hovedstaden på tidlig 1900-tall, her er en deltager fra 1907 foreviget. (Foto: L. Szacinski/eier Oslo Museum)

Norsk Forening til Hesteavlens fremme arrangerte kombinerte utstillinger og ridestevner i hovedstaden på tidlig 1900-tall, her er en deltager fra 1907 foreviget. (Foto: L. Szacinski/eier Oslo Museum)

Stevnene og utstillingene i regi av avlsforeningen gikk ikke upåaktet hen. I 1913 var både kongen og dronningen ringside for å bivåne rideoppvisningen.

Klasseinndelingen for fremvisningen av ridehestene var noe annerledes enn i dag, den var blant annet oppdelt i klasser definert som ridehester for tung vekt og lettvektsklasse! Arrangørene fikk stadig mer å gjøre under disse utstillingene, i 1919 var antallet startnumre 338! Den 30. mai 1923 inneholdt deres «Utstilling og Opvisning av ride, kjøre- og trekkhester i Kristiania» hele 33 klasser. Det var utstilling av avlsdyr, avkomsbedømmelse, bruksdyr- ride- kjøre- og trekkhester, 7 klasser dressurridning og 8 klasser sprangridning. Dette året ble foreningen omdøpt til Norsk Forening for Varmblodig Hesteavl – og året etter delte de styret i to seksjoner, en avlsseksjon og en sportsseksjon. Kombinasjonen utstilling og rideklasser i regi av avlsforeningen fortsatte utover i 30-årene og utviklet seg nærmest til å bli et hovedlandsstevne i sin klasse.

Under NVFHs utstilling på Bislet i 1924 ble utstillingens eneste hvite sløyfe med tilhørende 1. premie tildelt løytnant Quists edle irske vallak Ardenian, som ifølge Vore Hester ble flott presentert av fru Quist.

Under NVFHs utstilling på Bislet i 1924 ble utstillingens eneste hvite sløyfe med tilhørende 1. premie tildelt løytnant Quists edle irske vallak Ardenian, som ifølge Vore Hester ble flott presentert av fru Quist.

 

Avlsforeningen inn i forbundet

I 1922 ble avlsforeningen medlem av NRYF og foreningen brakte da med seg hele 641 medlemmer inn i forbundet hvilket medførte at forbundet da fikk en medlemsmasse på rundt 1100-1200 personer. At NFVH ble medlem i NRYF nødvendiggjorde at forbundets formålsparagraf ble endret fra «Forbundets formaal er at fremme en tidsmæssig utvikling av vor ryttersport. Forbundet repræsenterer denne like over overfor utlandet samt uttar repræsentanter til skandinaviske og internationale stevner» til «Forbundets formaal er at fremme en tidsmæssig utvikling av norsk ryttersport og hesteavl. Forbundet repræsenterer ryttersporten i ind- og utland, samt uttar repræsentanter til skandinaviske og internationale stevner».

Avlsforeningens konkurranseregler ble også brukt av de ulike rideklubbene landet rundt inntil NRYF i 1922 kom med sine egne regler. (Foto: Herman Neupert 1909/eier Oslo Museum)

Avlsforeningens konkurranseregler ble også brukt av de ulike rideklubbene landet rundt inntil NRYF i 1922 kom med sine egne regler. (Foto: Herman Neupert 1909/eier Oslo Museum)

Avlsforeningens og forbundets vei skiltes  å skilles ad i 1932 som følge av totalisatorspørsmålet. Avlsforeningen fortsatte å avholde  hesteutstillinger og ridestevner i Oslo frem mot krigens dager, men gikk så i dvale. I 1932 ble  Norsk Jockeyklub stiftet, og blant dens formål var å arbeide for landets varmblodige hesteavl. Etter krigen gikk avlsforeningen inn i Norsk Jockeyklub inntil den gjenoppstod i 1967 som følge av den økende ryttersporten i Norge. Selv om avlsforeningen og forbundet hadde skilt veier på 30-tallet, ble formålsparagrafen i Norges Rytterforbund med passusen om hesteavl holdt uendret helt frem til 1974.

jubileum_avls programmer 1931 og 34

(Innledningsbilde: Bildet viser hannoveranerne Lammotte og Louise tilhørende Dæli Stutteri ved godseier Harald Løvenskiold. De fikk henholdsvis 2 første premier og specialpremier og 2 andrepremier ved NFVHs stevne i 1927)

Kilder: Norsk Ryttersports Histore av Per Otto Borgen, Vore Hester
X