Nyheter

AVKLARING Kjørestevner Publisert: 15.05.2020,  Sist endret: 19.05.2020

Det er de siste dagene kommet flere spørsmål knyttet til avvikling av kjørestevner. 

Avvikling av kjørestevner og problemstillingen med 1 meters avstand til groom er drøftet opp mot NIF’s retningslinjer. Dessverre ser vi at per dags dato er det ikke mulig å avvikle kjørestevner grunnet avstanden til groom som blir for kort. 

Dette grunnet uthevede punkter under fra NIF’s retningslinjer. 

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:

  • All organisert idrettsaktivitet må ha en ansvarlig arrangør.
  • Det må sikres at utøvere, publikum og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand, og det ikke er mer enn 50 personer som deltar i en gruppe.
  • Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.
  • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
  • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
  • Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
  • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
  • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.

Vi følger med på nye tiltak etter hvert som dette kommer og vil oppdatere så fort det er muligheter for gjennomføring av kjørestevner. Vi håper at retningslinjene justeres igjen ved 15. juni. Sportsutvalget Kjøring fortsetter å planlegge nasjonale stevner for sesongen 2020. 

Understreker at dette gjelder under konkurranse og at sikkerhet i  henhold til groom overholdes under kjøring av hest. Samt at myndighetenes regler om en meters avstand overholdes så langt det lar seg gjøre. 

 

X