Nyheter

Autorisasjonskort for teknisk personell Publisert: 30.10.2019,  Sist endret: 05.11.2019

Mange har behov for nye kort for teknisk personell. Dere som ikke har – eller trenger nytt på grunn av endret autorisasjon eller har fått flere roller – kan bestille som oppført under her.

Oppskrift på bestilling av nytt kort:
MAIL TIL: nryf@rytter.no
EMNEFELT: Autorisasjonskort Teknisk Personell
MELDINGEN: Skal inneholde. Navn, postadresse, og autorisasjon. Din autorisasjon sjekkes så opp mot vår kompetanseoversikt og dersom det stemmer overens med det du har oppgitt så blir kortene produsert og oversendt. Dersom dette ikke stemmer overens med det vi har av opplysninger får du en mail tilbake der vi ber om dokumentasjon på annen autorisasjon slik at vi også får muligheter til å dobbeltsjekke at vi har alle autorisasjoner er korrekt. Leveringstid – en drøy mnd – noe lengre nå i oppstarten.

X