Oppdaterte konkurransereglement for 2023

Du finner nå oppdaterte konkurransereglement på reglementssiden vår. Noen av de viktigste endringene i KR I finner du også kortfattet under.

Paragrafillustrasjon

Det er viktig at alle utøvere, arrangører, teknisk personell og andre som deltar i sporten kjenner reglementene og følger med på endringene.

Nytt i KR I

KR I gjelder for alle grener. Her kommer en oppsummering av de viktigste endringene.

Det gjøres oppmerksom på at det her gis kun en kort oppsummering fra paragrafer med enkelte eksempler på endringer. For å få full oversikt og forståelse, må reglementet leses i sin helhet.

Reglementene blir lagt ut i både ren utgave og med alle endringer markert. Det er viktig at alle utøvere, arrangører, teknisk personell og andre som deltar i sporten, kjenner reglementene og følger med på endringene. Alle oppdaterte reglement ligger nå tilgjengelig på reglementssiden og er gjeldende.