Oppdatert konkurransereglement for KR II 2023

Oppdatert reglement KR II 2023 trådte i kraft 6. mars 2023. Å jevnlig se igjennom reglementene er en god måte å bli kjent med dem på. Her finner du derfor noen av de viktigste endringene i KR II (sprangreglementet) i kortfattet form.

Sporer 19
Foto: NRYF

Det er viktig at alle utøvere, teknisk personell, arrangører og støtteapparat kjenner reglementet og får med seg de endringer som er gjort.

Det gjøres oppmerksom på at det her gis kun en kort oppsummering fra paragrafer med enkelt eksempler på endringer. For å få full oversikt og forståelse, må reglementet leses i sin helhet.

Reglementene blir lagt ut i både ren utgave og med alle endringer markert. Alle oppdaterte reglement ligger nå tilgjengelig på reglementssiden og er gjeldende.