Ny endring i KR I og KR IV

KR I og KR IV har blitt oppdatert og ny versjon gjelder fra 01. juli 2023

Paragraf alt 2

De nye endringene i KR I og KR IV er som følgende:

Reglementet har blitt lagt ut i både ren utgave og med alle endringer markert.
Alle oppdaterte reglementer ligger til enhver tid tilgjengelig på reglementssiden.