FERD rideskolecup

Utsatt kvalifisering og finale i FERD rideskolecup

FERD Rideskolecup stemning 2

På grunn av den pågående pandemien og restriksjoner er finalen i FERD rideskolecup utsatt til 26.-27. juni. Stedet for finalen vil fortsatt være Linnesvollen i Lier utenfor Drammen.

Frist for rytterkretser til å melde inn kvalifiserte ryttere til finalen er 14.juni. Dette er absolutt siste frist.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon ang. FERD Comebackcup når dette er klart.