Feltrittkonferansen 2021

Norges Rytterforbund v/ Sportsutvalg feltritt (SU-F) og Teknisk komite feltritt (TKF) inviterer til feltrittkonferanse – *del 1

Dato: lørdag 20. mars
Tid: kl 1300 – 1500
Sted: Digital konferanse (TEAMS)

Teaser feltrittkonferansen del 1 2021

Feltrittkonferansen er for ryttere, trenere, foreldre/foresatte, teknisk personell, arrangører og alle andre som er interesserte i feltrittsporten.

Program:

Påmelding påkrevet! Link til påmelding HER

Frist: 17. mars

*Årets konferanse blir delt opp i to deler (vår/høst) grunnet pågående pandemi.