Endringer i TopSpec cup

På bakgrunn av barneidrettsbestemmelsene fra NIF har forbundet sett seg nødt til å gjøre endringer i statuttene til TopSpec cup. Les mer her.

Top Spec Logo with Strapline

NRYF har måttet skjerpe reglene i KR, som omfatter barneidrettsbestemmelsene på bakgrunn av tilbakemelding fra NIF. Derfor har vi dessverre sett oss nødt til å kansellere TopSpec cup for ponni kat 3 i år. Endringen har ført til at NRYF har måttet oppdatere eget reglement. Paragraf §122. i KR I er nå endret, slik at nedre aldersgrense blant annet er endret.

Vi skal se på en løsning for å kunne arrangere en cup for ponni kat 3 for 2024.

Angående TopSpec cup ponni kat 1 og 2 har forbundet også sett seg nødt til å innføre en nedre aldersgrense for å ikke komme i konflikt med barneidrettsbestemmelsene og KR I.