Endringer i KR II Sprang

Det er gjort endringer i KR II Sprang med virkning fra og med mandag 27. juni

Norges Rytterforbund sprangridning 2020 4

Se oppdatert KR II 2022. Legg spesielt merke til disse endringene:

Endringene gjelder: