Dressurdommer-komitéen (DDK) søker nye medlemmer

Er du dressurdommer og ønsker å gjøre en ekstra innsats for dressursporten som nytt medlem i DDK? Da ønsker vi å høre fra deg.

Frist for å melde interesse er 31. januar.

Dommerbod illustrasjon foto Rebecca M

Dressurdommerkomiteen (DDK) er sportsutvalg dressur (SU-D) sin faglige komite knyttet til dømming og dommergjerningen innenfor dressursporten. DDK skal ivareta kurs og utdanning av dressurdommere i forhold til de krav og behov dressursporten i Norge har til enhver tid. For nærmere beskrivelse av DDKs arbeidsoppgaver vises til mandatet.

Vi søker etter medlemmer som har erfaring som dressurdommer og som har god kjennskap til norsk dressurridning. Søker bør være energisk og utadvendt, ha stor arbeidskapasitet og gode IT-ferdigheter. Personlige egenskaper som god organisasjonsforståelse, relasjonelle ferdigheter og gode samarbeidsevner vil bli tillagt vekt ved oppnevning.

Du melder din interesse ved å sende noen ord om deg selv til sportskoordinator dressur Turid Løken på e-post innen mandag 31. januar.

Spørsmål om vervet kan rettes til

Unni Henriksbø (leder SU-D) på e-post eller tlf. 95 21 61 80

Janne Halstenshov (leder DDK) på e-post eller tlf. 95 11 18 62