Sprang

Endringer i påmeldingsgebyr til internasjonale stevner

For stevner som har startdato fra og med 26. august trer endringer i påmeldingsgebyr til internasjonale stevner i kraft. Disse endringene gjør påmeldingsgebyret enklere og for mange også rimeligere å håndtere. Fra samme dato innføres det også et gebyr som påløper dersom man melder seg til stevner etter «definite entry».

Foto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

I januar i 2023 ble det innført et påmeldingsgebyr for deltagelse på internasjonale stevner (FEI-påmeldingsgebyr). Etter tilbakemeldinger fra ryttere og administrasjonen, har vi nå endelig fått på plass at dette gebyret betales via NRYFstevne.
Prisen vil bli også endret, fra 100 kroner per rytter til 30 kroner per hest. Det vil si at skal du ri tre hester, så skal du betale 90 kroner.

Gebyret vil legges i handlekurven i NRYFstevne etter at ekvipasjen har deltatt i konkurransen. Dette innebærer at man kun betaler gebyr for stevner man rent faktisk har deltatt på.
Betalingsfrist er tre uker. Påmelding til nye stevner sperres når betalingsfristen utløper.

Vi innfører også et gebyr som vil komme ved for sen påmelding; melder du deg på etter fristen for definite entry, legges det til et gebyr på kroner 100,- uavhengig av hvor mange hester du melder.
Dette beløpet kommer i tillegg til påmeldingsgebyret.
For påmelding etter "definite entry" skal Google-skjema for påmelding fremdeles benyttes.

Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 26. august (uke 35). Det betyr at stevner man melder som har startdato fra og med 26. august vil omfattes av denne nye ordningen. Fra denne dato skal man altså ikke lenger betale kroner 100,- som et standardbeløp på Vipps og sende kvittering til NRYF slik praksis har vært. Gebyret vil i stedet komme i etterkant i hver enkelt rytters handlekurv i NRYFstevne.

Vi ser fram til en ny og enklere løsning, og håper det blir godt mottatt.

Relaterte artikler