Nyheter

Årsmøte/særkretsting Nordland Rytterkrets 25 mars 2017 Publisert: 22.03.2017,  Sist endret: 22.03.2017

SAKSLISTE SÆRKRETSTING NORDLAND RYTTERKRETS

LØRDAG 25. mars kl.12.00

Sted: Babettes – Mo i Rana

SAKSLISTE:

 1. GODKJENNING AV FRAMMØTTE REPRESENTANTER ( Representasjon se reglement for Nordland rytterkrets)
 2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN.
 3. VALG AV MØTELEDER,
  VALG AV SEKRETÆR FOR SÆRKRETSTINGET.
  VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN.
 4. ÅRSMELDING 2016
 5. REGNSKAP 2016 v/kasserer
 6. Innkomne forslag:
  1. BUDSJETT 2017
  2. Statutter for Nordlandscupen i sprang

a. Innkomne forslag diskuteres. c. Statutter for Nordlandscupen i dressur

a. Innkomne forslag diskuteres. d. KM – endringer i statutter.

7. VALG I H.H.T VEDTEKTENE.
Valg av, nest.leder, 2.styremedlemmer , 2. varamedlemmer, grenledere, revisorer og ny valgkomite.

Valgkomiteen legger fram forslag og består av: Torun Endresen (leder), Jermund Liljedahl og Vibeke Rishaug Andersen.

VEL MØTT

X