Nyheter

Årsmøteinnkalling med vedlegg Publisert: 12.05.2020,  Sist endret: 13.05.2020

Hordaland Rytterkrets inviterer til årsmøte:

Sted: Digitalt over Zoom

Dato: Tirsdag 19. mai 2020 
Tid: kl. 19:00

Forslag som skal behandles på årsmøte, må være sendt til styret (hordaland.krets@rytter.no) senest to uker før årsmøte. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøte vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøte.

 

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle beretning.
 5. Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker
  1. Sak fra Gustur – vedlagt
 1. Fastsette kontingent.
 2. Behandle budsjett for særkretsen.
 3. Foreta følgende valg:
 4. Leder og nestleder
 5. 4 styremedlemmer, 1 ungdomsrepresentant  og 2 varamedlemmer og en vara ungdomsrepresentant.
 6. To revisorer.
 7. Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi særkretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
 8. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.

 

Vedlegg

Årsmelding 2019/2020 med regnskap

Sak fra Gustur

Valgkomiteens innstilling til valg HRK 2020

Budsjett

Fullmaktsskjema

 

 

På styremøtet onsdag 15.04 vedtok styret å gjennomføre årsmøtet digitalt. For å få gjennomført dette på best mulig måte er det fint om alle klubbene sender Fullmakt i forkant på mail til Hordaland Rytterkrets. I tillegg må vi be om at klubbene melder på sine representanter. Dette slik at vi kan få sendt ut påloggingsinfo til alle på e-post. Frist for å sende inn Fullmakt og navn på deltakere med e-post adresse er fredag 15.05.2020 kl.15.00.

 

 

X