Nyheter

Årsmøteinnkalling Hordaland Rytterkrets Publisert: 16.02.2016,  Sist endret: 10.03.2017

Årsmøte avholdes Onsdag 16. mars kl. 19:00
Idrettenshus, Brann Stadion

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må meldes til styret innen 2. mars.
på e-post hordaland.krets@rytter.no

 

X