Nyheter

Årsmøte og årsmelding 2016 Publisert: 06.03.2017,  Sist endret: 10.03.2017

Årsmøtet i Sogn og Fjordane Ryttarkrins vart avvikla på Fjordhestgarden på Breim 26.2.2016 Årsmeldinga kan du lese her

Referat kjem når godkjent

 

X