Nyheter

Årsmøte i MRRYK. Publisert: 21.03.2017,  Sist endret: 21.03.2017

Innkalling til Årsmøte i Møre og Romsdal Rytterkrets
Tid: Onsdag 22. mars 2017 kl. 18.00
Sted: Felleskjøpet i Molde

Saksliste:
Sak 1. Godkjenning av frammøtte representanter, valg av ordstyrer.
Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive årsmøteprotokoll.
Sak 4. Behandle årsmelding .
Sak 5. Behandle revidert regnskap.
Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker.

Styret i Ålesund Rideklubb foreslår å endre valgperiode for leder fra ett           år til 2 år –  dette begrunnes med at det i dag er vanlig at leder i blant annet idrettslag velges for 2 år, og at ett år er en uforholdsmessige kort periode om man ønsker å gjøre noe:

Sak 7. Fastsette kontingent.
Sak 8. Behandle budsjett.
Sak 9. Valg.

 

Klubbene kan stille med følgende antall stemmeberettigede representanter i forhold til antall
medlemmer:
1 – 25 1 representant
26-50 2 representanter
51-75 3 representanter
76 – > 4 representanter
Men vi ønsker selvfølgelig at flest mulig har anledning til å møte og komme med innspill til kretsstyret om videre arbeid.

Mvh Styret i Møre og Romsdal Rytterkrets.
Vel møtt!

LOGO_Møre og Romsdal_Krets

X