Nyheter

Årsmøte Hordaland Rytterkrets Publisert: 31.01.2019,  Sist endret: 21.03.2019

Hordaland Rytterkrets inviterer til årsmøte:

Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion
Dato: Torsdag 21. mars 2019 (NB!)
Tid: kl. 19:00

Forslag som skal behandles på årsmøte, må være sendt til styret (hordaland.krets@rytter.no) senest to uker før årsmøte. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøte vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøte.

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle beretning.
 5. Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker, ingen innkomne forslag/saker.
 7. Fastsette kontingent.
 8. Behandle budsjett for særkretsen.
 9. Foreta følgende valg:
 10. Leder og nestleder.
 11. 4 styremedlemmer, 1 ungdomsrepresentant  og 2 varamedlemmer.
 12. To revisorer.
 13. Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi særkretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
 14. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.

Årsmelding 2018/2019 inkl. regnskap

Valgkomiteens innstilling til valg HRK 2019

Fullmaktsskjema 2019

X