Nyheter

Årsmøte Hordaland Rytterkrets Publisert: 29.01.2018,  Sist endret: 06.03.2018

Hordaland Rytterkrets inviterer til årsmøte:

Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion
Dato: Tirsdag 13. mars 2018
Tid: kl. 18:30

Forslag som skal behandles på årsmøte, må være sendt til styret (hordaland.krets@rytter.no) senest to uker før årsmøte. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøte vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøte.

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle beretning.
 5. Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker
  1. Forslag om å øke antall medlemmer i styret med ett medlem, og denne plassen i styret skal være forbeholdt ungdomsrepresentanten.
 7. Fastsette kontingent.
 8. Behandle budsjett for særkretsen.
 9. Foreta følgende valg:
 10. Leder og nestleder.
 11. 4 styremedlemmer  og 2 varamedlemmer.
 12. To revisorer.
 13. Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi særkretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
 14. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.

Årsmelding 2017/2018 inkl. regnskap

Fullmaktsskjema 2018

X