Nyheter

Årsmøte 2019 og valg av nytt styre til Hordaland Rytterkrets Publisert: 22.03.2019,  Sist endret: 22.03.2019

Torsdag 21. mars ble der avholdt årsmøte i Hordaland Rytterkrets, og der var en god stemning blant de fremmøtte klubbene. Det var stort sett de store klubbene som var møtt frem på årsmøte, vi hadde gjerne sett at flere klubber ville tatt seg tid til å delta her. Det var 19 stemmeberettiget på møtet.

Terje Vik ble valg som dirigent for årsmøte, og leder for kretsen Siren Hinderaker gjennomgikk årsmelding, som ble godkjent med noen endringer. Gisle Helland tok forsamlingen gjennom regnskapet for 2018, og dette ble også godkjent av årsmøte.

Hege Røed og Øyvind Lavik fra valgkomiteen gikk igjennom valgkomiteens innstilling til nytt styre, som ble en stemming vedtatt.

Styret for 2019 (se bildet øverst i innlegget) blir:

Leder:  Siren Eldøy Hinderaker / Stord Hestesportlag (2019-2020)
Nestleder: Gro Johannessen/Øystese Ride og Køyreklubb (2019-2021)

Styremedlemmer: 
Elin Seim / Bergen Rideklubb (2019-2020)
Rolf Nøstdahl /Moldegaard Ryttersportsklubb (2019-2020)
Katrine Sandvik / Åsane Rideklubb (2019-2021)
Kjersti Anette Botnevik/ Stend og Midthordland Hestesportslag(2019-2021)
Helene Heie Anundskås/Alvøen Rideklubb (2019-2020) (ungdom.rep.)

Varamedlemmer:
Marit A. Jensen / Gustur Islandshestforening (2019-2020)
Christian Hoff / Bergen Rideklubb (2019-2020)                                    

Vara til ungdomsrepresentant:
Martine E. Andersen/ Bergen Rideklubb (2019-2020)

Valg av revisor:
Gisle Helland / Alvøen Rideklubb (2019-2020)
Bodil Hansen / Alvøen Rideklubb (2019-2020)

Der var flere som i år har valgt å forlate kretsstyret. Kretsen alle takker for riktig god innsats og der ble delt ut blomster fra leder for kretsen, Siren.

De som valgte å forlate styret var Iril Ulvøen, Terje Vik, Gisle Helland, Thomas Lavik og Yasmin Hovland

 

 

 

 

 

 

 

X