Nyheter

Årsmøte 2015 Sakliste Publisert: 10.03.2015,  Sist endret: 10.03.2015

Sted: Idrettens hus (Brann Stadion)
Tid: 24.03.2015 kl. 19:00

Saksliste :

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle kretsens årsmelding
 5. Behandle kretsens regnskap for 2014  i revidert stand
 6. Behandle innkomne saker
  1. Forslag til lovendring angående valg av vararepresentanter.
   Endres til: første år ett varamedlem velges for 1 år, og ett varamedlem velges for 2 år. Der etter velges nytt varemedlem annen hvert år.
 7. Behandle / vedta budsjett for 2015
 8. Fastsette kontingent for 2016
 9. Foreta følgende valg:
 10. a) Leder og nestleder
 11. b) Styremedlemmer og varamedlemmer
 12. c) Representanter til ting og overordnete organisasjoner
 13. d) Revisorer
 14. e) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste Kretsting

 

 

X