Nyheter

Arrangørkonferansen 2020 UTSETTES Publisert: 13.11.2020,  Sist endret: 16.11.2020

(13.11.20) Norges Rytterforbund inviterer til arrangørkonferanse for grenene sprang, dressur, feltritt og kjøring.

Tid: 16. januar 2021 fra kl. 10.00
Sted: Avhenger av smittesituasjonen

PÅMELDING: Påmeldingsskjema kommer medio desember

Arrangørkonferansen er spesielt rettet mot alle arrangører av lands- og/eller elitestevner i de fire grenene, men er i tillegg åpen for arrangører av D/L-stevner i dressur og D-stevner i grenene feltritt og kjøring.

Fellesdel: Åpen for alle grener og klubber som måtte ønske å delta. 

  • «Hvordan skal vi sammen bruke erfaringene fra et krevende stevne-år 2020 til å bedre arrangementer, styrke samhandlingen og videreutvikle sporten kommende år?» v/ generalsekretær Beate Heieren Hundhammer
  • Status nytt stevnesystem: NRYF Stevne.no v/ Helge Skjønberg
  • Anleggsstrategi – behovskartlegging v/ Kjell Myhre

Grenspesifikk del:

(Det tas forbehold om denne blir gjennomført i alle grener.)

  • Terminlisten 2021
  • Grenspesifikke tema

Vi oppfordrer alle til å gi oss innspill til tema for grenspesifikk del av konferansen. Vennligst send e-post til NRYFs respektive sportskoordinatorer heidi@rytter.no (sprang), MartineBukier.Thorsen@rytter.no (kjøring/øvrige grener) eller turid@rytter.no (dressur og feltritt), innen 5. januar 2021.

Arr: NRYF i samarbeid med sportsutvalg sprang, dressur, feltritt og kjøring.

 

X