Nyheter

All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning Publisert: 12.03.2020,  Sist endret: 16.03.2020

Oppdatert 16.03 kl 11:40 På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Forbudet gjelder til og med 26.mars. Vi ber om at alle er forberedt på at dette kan bli forlenget. 

Det er viktig å understreke at dette gjelder ALL aktivitet, også treninger og samlinger.

Norges rytterforbund jobber med terminlisten for å se på muligheten for å arrangere avlyste stevner på et senere tidspunkt, men ber om forståelse for at dette kan ta litt tid.

Foreløpig er alle stevner avlyst ut april, men vi gjør oppmerksom på at dette fortsatt kan endre seg.

– Norges idrettsforbund jobber med å etablere et enhetlig system for å rapportere inn konsekvensene dette får for idrettsorganisasjonen og våre frivillige, slik at de samlet kan opprettholde den gode dialogen med Kulturdepartementet fremover

Les mer her. 

X