Nyheter

Administrative endringer Publisert: 16.08.2019,  Sist endret: 16.08.2019

Wenche Alm som har hatt ansvaret for teknisk personell og vært sportskoordinator for kjøring, distanse, voltige, Mounted Games og islandshest har søkt seg over i nye utfordringer og slutter i sin jobb hos Norges Rytterforbund. Vi takker Wenche for innsatsen hun har lagt ned i sitt arbeid, og ønsker henne lykke til i ny jobb.

Anton Granhus er ansatt i et engasjement ut 2019, som koordinator for teknisk personell(70%) og pressekontakt(30%). Vi er i ansettelsesprosess av en ny sportskoordinator.

Anton er å treffe på anton@rytter.no

X