Nyheter

A og B stevner sprang Publisert: 03.03.2017,  Sist endret: 08.03.2017

For at Distriktsstevner A ikke skal komme i konflikt med Landsstevner i 2017, er det nå innført et krav om at Distriktsstevner A skal godkjennes på lik linje som Landsstevner.

Det vil ikke være noen endringer i kravet til teknisk personell. Dette vil fortsatt være som et vanlig D-stevne.

Bakgrunnen for endringen

Med denne endringen er det ønskelig å gjøre steget fra D-stevner til L-stevner noe mindre og at det blir mer attraktivt å holde seg litt lenger på D-Stevner, før ryttere tar steget opp til L og E-stevner. I tillegg vil teknisk personell få praksis på ett mellomnivå før de eventuelt blir oppgradert.

Hva betyr det i praksis?

I praksis så betyr dette at forbundet sentralt vil godkjenne disse stevnene og ikke rytterkretsen. Dette er for å hindre konflikter mellom D-stevner A og L-stevner.

Denne endringen er ivaretatt i nye KR I under § 140.

X