Nyheter

Publisert: 21.01.2015,  Sist endret: 21.01.2015

Invitasjon til dommeraspirantkurs i voltige

Norske deltagere er velkommen til grunnkurs for voltigedommere i Malmø 21.-22.mars. Kursholdere er Anna Andersson og Kim Nordin. Kursavgift og reise kan søkes refundert av grenutvalg voltige. Kursdeltagere betaler selv overnatting og mat. Spørsmål rettes guvoltige@hotmail.com.
Påmelding her: http://www3.ridsport.se/Tavling/Voltige1/Nyheter/2015/01-06/Utbildningarforvoltigedomare/

Kryss av for utenlandsk deltager. Velg ridsport og svensk ridsportsforbund som organisasjon

 

X