Nyheter

Årsmøte innkalling Publisert: 20.01.2017,  Sist endret: 20.01.2017

Årsmøte innkalling for Sogn og Fjordane Ryttarkrins 26.02.2017
Møtested: Norsk Fjordhestgard på Breim kl: 13:00

Klikk på linken for å finne full innkalling med saksliste til årsmøtet.

Innkallinga gjeld alle klubbar tilslutta NRYF gjennom Sogn og Fjordane Ryttarkrins. Klubbene i kretsen skal sende inn fullmakt på sine utsendinger / representanter som har stemmerett på årsmøte. Sendes til kretsstyre senest 1 uker før årsmøtet. Bruk skjema: Fullmaktsgiver.

Representasjon:
Klubb 1 – 25 medlemmar 1 stk
Klubb 25 – 50 medlemmar 2 stk
Klubb over 50 medlemmar 3 stk

Alle klubbene i kretsen skal sende inn medlemsoversikt for 2016 til kretsstyret senest 3 uker før årsmøtet. Bruk skjema: Medlemsoversikt

Opplysningar sendes til: rytterkrets.sf@gmail.com

X