Utdanning

Trenerutdanning

RidesportDet overordnede målet for NRYFs trenerutdanning er:

Å utvikle et trenerkorps som, sammen med ridelærere, beridere m.fl., kan utgjøre en grunnstamme i norsk ryttersports videre utvikling. En trener innefor NRYFs trenerutdanningssystem innehar imidlertid en unik og svært viktig kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne forsette å utvikle seg innenfor NIFs idrettslige rammer. Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening.

NRYFs trenerutdanning er utarbeidet innenfor Norges Idrettsforbunds trenerstige, et strategidokument som ble utgitt i 1994. NRYFs arbeid med trenerutdanning ble påbegynt i 1998, hvor NIF som merkevare var essensiell for utarbeidelsen overfor de profesjonelle aktørene i sporten. Nytt rammeverk for trenerutdanning NIFs rammeverk for trenerutdanning i idretten, som NRYFs trenerkurs er utarbeidet etter, er under revidering.

Utdanningskonsulenten i NRYF inviterer jevnlig til trenerkurs etter behov og påtrykk. Kursene annonseres på nett.

Priser på kurs. Kurs har de siste årene kostet kr.8000 inkl. alle kursdager, lunsj og en del kursmateriell. Pensumbøker, reise og opphold må kursdeltagerne betale selv.

Langtidsplan trenerkurs

Trener 1 arrangeres årlig.

Trener 1 2017 går i Oslo, oppstart januar 2017. Trener 1 2018 ligger an til å bli i Sør-Norge. Dato og steder for kurset kommer i november. Oppstart alle Trener 1 kurs er i februar.

Trener 1 2017; http://www.rytter.no/trener-1-ridning-2017-kurs/

Trener 2 arrangeres etter behov og neste kurs blir i 2018. Invitasjon kommer høsten 2017.
Trener 3 arrangeres i samarbeid med NIF og det ser ut som neste runde blir i 2019.

Seminar 2017; http://www.rytter.no/trenerseminar-i-februar-pa-aeg/

Trener 1 Voltige pilotkurs 2017/2018, se Fagplan Trener 1 Voltige pilot 2017 og Invitasjon Trener 1 Voltige 2018.

Fagkonferansen 2017 blir i Drøbak 18-19.november.

Trenerutdannelsen består av:

Trener 1 – Generell utdanning i sprang, dressur og feltritt
Kjøretrener I – Generell utdanning i kjøring
Trener 2 – Alle grener, men med fordypning i én av grenene sprang, dressur eller feltritt
Trener 3 – Topptrenerutdanning: alle grener med fordypning i én av grenene

Autoriserte NRYF Trenere 2017