Utdanning

Trenerutdanning

RidesportDet overordnede målet for NRYFs trenerutdanning er:

Å utvikle et trenerkorps som, sammen med ridelærere, beridere m.fl., kan utgjøre en grunnstamme i norsk ryttersports videre utvikling. En trener innefor NRYFs trenerutdanningssystem innehar imidlertid en unik og svært viktig kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne forsette å utvikle seg innenfor NIFs idrettslige rammer. Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening.

NRYFs trenerutdanning er utarbeidet innenfor Norges Idrettsforbunds trenerstige, et strategidokument som ble utgitt i 1994. NRYFs arbeid med trenerutdanning ble påbegynt i 1998, hvor NIF som merkevare var essensiell for utarbeidelsen overfor de profesjonelle aktørene i sporten. Nytt rammeverk for trenerutdanning NIFs rammeverk for trenerutdanning i idretten, som NRYFs trenerkurs er utarbeidet etter, er under revidering.

Utdanningskonsulenten i NRYF inviterer jevnlig til trenerkurs etter behov og påtrykk. Kursene annonseres på nett.

Priser på kurs. Kurs har de siste årene kostet kr.8000 inkl. alle kursdager, lunsj og en del kursmateriell. Pensumbøker, reise og opphold må kursdeltagerne betale selv.

Langtidsplan trenerkurs

Trener 1 arrangeres årlig.

Trener 1 2017 blir i Oslo, invitasjon kommer i november 2016. Dersom du ønsker å vite mer om dette kurset, opptakskrav og innhold, kan du lese vår fagplan for Trener 1 som du finner i margen til høyre. Dersom du lurer på hvordan kurset gjennomføres, kan du titte på invitasjonen for 2016-kurset. Dato og steder for kurset kommer i november/ desember!

Trener 1 2017; http://www.rytter.no/trener-1-ridning-2017-kurs/

Trener 2 arrangeres etter behov.
Neste Trener 3 blir i 2016/2017, info kommer her.

Seminar 2017; http://www.rytter.no/trenerseminar-i-februar-pa-aeg/

Trenerutdannelsen består av:

Trener 1 – Generell utdanning i sprang, dressur og feltritt
Kjøretrener I – Generell utdanning i kjøring
Trener 2 – Alle grener, men med fordypning i én av grenene sprang, dressur eller feltritt
Trener 3 – Topptrenerutdanning: alle grener med fordypning i én av grenene