Utdanning

Trenerutdanning

Det overordnede målet for NRYFs trenerutdanning er:

Å utvikle et trenerkorps som, sammen med ridelærere, beridere m.fl., kan utgjøre en grunnstamme i norsk ryttersports videre utvikling. En trener innefor NRYFs trenerutdanningssystem innehar imidlertid en unik og svært viktig kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne forsette å utvikle seg innenfor NIFs idrettslige rammer. Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening.

NRYFs trenerutdanning er utarbeidet innenfor Norges Idrettsforbunds trenerstige, et strategidokument som ble utgitt i 1994. NRYFs arbeid med trenerutdanning ble påbegynt i 1998, hvor NIF som merkevare var essensiell for utarbeidelsen overfor de profesjonelle aktørene i sporten. Nytt rammeverk for trenerutdanning NIFs rammeverk for trenerutdanning i idretten, som NRYFs trenerkurs er utarbeidet etter, er under revidering.

Utdanningskonsulenten i NRYF inviterer jevnlig til trenerkurs etter behov og påtrykk. Kursene annonseres på nett.

Priser på kurs. Kurs har de siste årene kostet kr.8000 inkl. alle kursdager, lunsj og en del kursmateriell. Pensumbøker, reise og opphold må kursdeltagerne betale selv.

Langtidsplan trenerkurs

Trener 1 arrangeres årlig.

Trener 1 2017 går i Oslo, oppstart januar 2017. Trener 1 2018 blir på Sørlandet og invitasjon til kurset kommer i uke 49. Les fagplanen i forkant av din søknad. Oppstart alle Trener 1 kurs er i februar, men en samling i måneden etter dette.

Trener 1 2017; http://www.rytter.no/trener-1-ridning-2017-kurs/

Trener 2 arrangeres etter behov og neste kurs blir høsten 2018. Invitasjon kommer vinter 2018.
Trener 3 arrangeres i samarbeid med NIF og det ser ut som neste runde blir i 2019 eller 2020.

Seminar 2017; http://www.rytter.no/trenerseminar-i-februar-pa-aeg/

Invitasjon Trener 1 Ridning Sørlandet 2018.

Fagkonferansen 2018 – info kommer i april.

Trenerutdannelsen består av:

Trener 1 – Generell utdanning i sprang, dressur og feltritt
Kjøretrener I – Generell utdanning i kjøring
Trener 2 – Alle grener, men med fordypning i én av grenene sprang, dressur eller feltritt
Trener 3 – Topptrenerutdanning: alle grener med fordypning i én av grenene

Autoriserte NRYF Trenere 2017

NRYF kursholdere på trenerkurs:
Foran fra venstre Gitte Flam, Marit H. Nielsen, Anne Grete Lieng. Midten fra venstre Mette O. Njøten, Elin Heistad, Lillian Grepne. Bak fra venstre Inger Bugge og Bjarne Juul

X