Utdanning

Dressur

Se alltid Generelt Konkurransereglement (KR I), tillegg 5

Dressurdommere (DD)

Autorisasjonmyndighet: Dressurdommerkomiteen

Veiledninger og Sit-in skjema finnes her

Betegnelse (grader) Kompetanse (til og med) Krav for å oppnå grad
Dressurdommeraspirant (DDA)**/*** D-stevner LB(ikke mesterskap), klubbstevner LA (ikke mesterskap) For dømming på klubbstevne må pkt a)-d) være gjennomført. For dømming på D-stevne må også pkt e)-f) være gjennomført.

a) Rideferdighet: LB dressur på D-stevne til minst 60%. Dokumentasjon kreves ved påmelding til kurs.

b) Språk: Norsk skriftlig og muntlig.

c) Anbefaling: Anbefaling fra kandidatens klubb på fastsatt skjema om personlig egnethet for dommerrollen, kunnskap om hest, grunnleggende rideferdigheter og kunnskap om KRI.

d) Kurs: DDA-kurs med bestått eksamen.

e) Bisitting etter kurs: Bisitter for minst DDI med minst 15 ekvipasjer i lett klasse, hvorav minst 5 i LA. Bisitting må være gjennomført senest 6 mnd etter mottatt melding om godkjent eksamen.

f) Bisitterskjema med dokumentert bisitting sendes inn til NRYF.

Dressurdommer I (DDI)**/*** D- stevner LA*(Ikke unghestklasser)

Kan være overdommer på D-stevne

a) Tidligere autorisasjon: DDA i minimum 1 år.

b) Dommerkompetanse: Vist seg kompetent som dommer.

c) Rideferdighet: LA dressur på D-stevne til minst 60%, alternativt LB kombinert med bisitting. Dokumentasjon kreves ved påmelding til kurs.

d) Språk: Norsk skriftlig og muntlig.

e) Bisitting før kurs: Kreves bare ved rideferdighet i LB i hht pkt b). Bisitter for minst DDI i 2 klasser LA med i alt 10 ekvipasjer på minst D-stevne. Dokumentasjon på bisitterskjema kreves ved påmelding til kurs.

f) Kurs: DDI-kurs med bestått eksamen

Dressurdommer  II (DDII)*** E-stevner MB

Kan være overdommer på L-stevne

a) Tidligere autorisasjon: DDI i minimum 2 år.

b)Dommerkompetanse: Vist seg kompetent som dommer.

c) Rideferdighet: LA dressur på minst D-stevne til minst 60%, eller vist seg særlig kompetent som dommer. Dokumentasjon på rideferdighet kreves ved påmelding til kurs.

d) Språk: Norsk skriftlig og muntlig, engelsk muntlig.

e) Bisitting før kurs: Bisitter for minst DDII i 2 klasser MB med i alt 10 ekvipasjer på minst D-stevne. Dokumentasjon på bisitterskjema kreves ved påmelding til kurs.

f) Kurs: DDII-kurs med bestått eksamen.

Dressurdommer  III
(DDIII)
Alle stevner VB/Intermediaire I

Kan være overdommer på E-stevne

a) Tidligere autorisasjon: DDII i minimum 2 år

b) Dommerkompetanse: Vist seg kompetent som dommer og overdommer.

c) Rideferdighet: MB dressur på minst D-stevne til minst 60%, eller vist seg særlig kompetent som dommer. Dokumentasjon på rideferdighet kreves ved påmelding til kurs.

d) Språk: Norsk skriftlig og muntlig, engelsk muntlig. Må kunne kommunisere med utenlandske ryttere og meddommere på engelsk.

e) Bisitting før eksamen: Bisitter for minst DDIII i 2 klasser VB, alternativt 1 MA og 1 VB, med i alt 10 ekvipasjer. Dokumentasjon på bisitterskjema kreves ved søknad om autorisasjon.

f) Kurs: Gjennomført kvalifiserende kurs, eventuelt med bestått eksamen.

g) Eksamen: Bestått eksamen. Søknad om å få avlegge eksamen utenom kurs sendes til NRYF minst 3 mnd i forkant.

Dressurdommer  IV   (DDIV) Alle klasser på alle stevner a) Tidligere autorisasjon: DDIII i minimum 2 år

b) Dommerkompetanse: Vist seg kompetent som dommer og overdommer.

c) Rideferdighet: MA dressur på minst L-stevne til minst 60%, eller vist seg særlig kompetent som dommer. Dokumentasjon på rideferdighet kreves ved påmelding til kurs.

d) Språk: Norsk skriftlig og muntlig, engelsk muntlig og skriftlig. Må kunne dømme og kommunisere med utenlandske ryttere og meddommere på engelsk.

e) Bisitting før eksamen: Bisitter for minst DDIV eller FEI-dommer i 2 klasser GP med i alt 10 ekvipasjer. Dokumentasjon på bisitterskjema kreves ved søknad om autorisasjon.

f) Kurs: Gjennomført kvalifiserende kurs, eventuelt med bestått eksamen. – 86 – (KR I – 1. mars 2017)

g) Eksamen: Bestått eksamen. Søknad om å få avlegge eksamen utenom kurs sendes til NRYF minst 3 mnd i forkant.

* Ikke FEIs mesterskapsprogrammer for P eller LA:6
** Dommer av unghestklasser må minst være DDII

*** DDII må ha dømt minst 2 klasser med til sammen 10 ekvipasjer i MB på D-stevne for å kunne dømme MB på L- og E-stevne. DDI og høyere kan dømme ryttertester på det klassenivå de er autorisert for. DDA kan likevel bare dømme ryttertestklasse LD. Ryttertestklasser skal fortrinnsvis dømmes av en dressurdommer og en autorisert trener/ridelæ- rer sammen, men kan om nødvendig dømmes av én dressurdommer alene eller to sammen. For FH-klasser se også KR FH.

Rytterkretsene er ansvarlige for utdanningen av DDA, mens NRYF sentralt utdanner DD I, DD II, DD III og DD IV. I tilegg tilbyr FEI dommerutdanning på høyere nivå: International Candidate Judge, International Judge og Official International Judge.

 

 

X