Ungdom

Ungdomskomiteen

I utgave nummer 7 av Hestesport var det en presentasjon av Ungdomskomiteen. Les hele saken her.

Hva vil det si å sitte i Ungdomskomiteen?

Formål:

Ungdomskomiteen jobber for at de yngre skal tørre å engasjere seg, bidra positivt inn i frivilligheten og ta ansvar. Det er viktig at vi unge lærer av de eldre med erfaring, og at de eldre har masse nytt å lære av oss unge. Sammen kan vi utvikle ryttersporten og norsk idrett til å bli enda bedre sted å være for oss alle.

Vi skal videreføre og jobbe med de gode prosjektene som allerede er startet i komiteen som “Ryttersport mot mobbing ” og “Stallfadder”. Vi må jobbe videre med å få aktive ungdommer i alle rytterkretser og klubber i Norge, og vi må ha som mål å få en stemme inn for de unge rytterne våre som satser.Det har vært mye fokus på bredde siden oppstart i 2011, det skal vi fortsette med, men vi må ikke glemme de yngre utøverne som satser. De ungdommene som satser er like viktig for oss i komiteen som ungdommen som driver med hest som breddeidrett.

Bilde til rytter.no
NRYFs Ungdomskomite. Fra venstre: Thora Nyhagen (styremedlem), Kristoffer Tvete (nestleder), Guri Ramtoft (leder), Katrine Olsen (varamedlem) og Signe-Christine Lillerud (varamedlem).

Mangler to medlemmer på dette bildet: Gry Merethe Løkken Dobloug (styremedlem), Hallvard Kjøllmoen Steien (styremedlem)

Bakgrunn:
Ungdomskomiteen ble startet opp i 2011 etter at noen i administrasjonen hadde sett over til hvordan Sverige gjorde det. På Ryttertinget i 2013 ble en ny lov vedtatt: Lederen av ungdomskomiteen skal sitte som ungdomsrepresentant i Forbundsstyret med fulle rettigheter og personlig vara.

På Ryttertinget i 2015 tok vi enda et steg videre med å formalisere komiteen. Ungdomskomiteen skal jobbes med, innstilles av valgkomiteen og velges på lik linje som andre komiteer og Forbundstyret, Dette har hele tiden vært et viktig mål som har vært jobbet med i lang før Ryttertinget i mars. Det er viktig at Ungdomskomiteen i Rytterforbundet bygges opp på samme måte som resten av norsk idrett er bygget opp på – demokratiet i praksis.

@nryfungdom på Instagram