NRYF

Stewardkomiteen

NRYFs stewardkomité består av medlemmer fra ulike grener oppnevnt av det enkelte grenutvalg.

Stewardkomiteens (SK) hovedformål er å bidra til at all aktivitet knyttet til NRYFs virksomhet skjer i sikre og trygge omgivelser, spesielt skal hensynet til hestens ve og vel settes i høysete, jfr. KR I, § 114 og § 115.

Mandat Stewardkomiteen(pdf)

Stewardkomiteen består av følgende medlemmer fra 01.01.2017 for 2 år:

 Leder Lene Røraas lenerraas@gmail.com  45044579 Sprang
 Steward General  Geir Madland  geir.madland@gmail.com  99232236  FEI kontakt
 Mai-Helen Osrønningen Kjærnes  kaosiverden@hotmail.com  41330863 Distanse, feltritt, kjøring, MG og voltige
Trude Stavheim Trude.Stavheim@fagforbundet.no  47689654  Dressur og FH
 Baard Anders Lindvaag baard@phonerep.no  92625048  Utdanning
X