Stevnestart

Rytterlisens

Ridesport

Foto: Roger Svalsrød

Som hovedregel må alle som skal starte på Distriktsstevne, eller høyere nivå, løse rytterlisens. Det finnes imidlertid enkelte unntak. Se de enkelte grenreglementene for detaljer.

Ryttere som har gyldig norsk lisens kan delta i åpne, nasjonale konkurranser i nordiske land. Lisensen må være løst for tilsvarende klassenivå i gjeldende land.

Hvorfor må jeg ha rytterlisens?

Grønt kort og rytterlisens skal sikre at konkurranseryttere har nødvendige basiskunnskaper om hest og sikkerhet og om konkurransereglementet. Rytterlisens skal også ivareta sikker identifikasjon av rytterne.

Mer informasjon om rytterlisensen finner du i Generelt Konkurransereglement §131.

Ryttere som bor i utlandet og starter internasjonale konkurranser må være medlem i norsk Rideklubb og ha topplisens.

Hvordan få rytterlisens?

For å løse lisens for første gang må du ha Grønt Kort. Alle som skal løse rytterlisens for første gang, eller som ikke løste lisens foregående år, må kontakte sin klubb for å bestille rytterlisens.

Ryttere som løste rytterlisens foregående år betaler lisensen i Min idrett.
Vil også motta en mail om info.
Hvis du har behov for å oppgradere lisenstype i løpet av lisensåret gjør du også det i Min idrett.
Du kan også bare betale mellomlegget ved å bruke samme kid og konto nummer for det året man deltar.

Hva koster det?

Lisenskostnad avhenger av hvilken type lisens du har behov* for, og om du ønsker forsikring inkludert  Satsene for rytterlisens inneværende år finner du nederst på siden.

*Med Grunnlisens kan du starte til og med LB på D-, L og E-stevner. Hvis du skal starte høyere klassenivå (f.o.m. LA) må du ha Hovedlisens, men du kan fremdeles starte lavere klasser. Topplisens er for ryttere som starter internasjonalt.

NB! Det kan ta opp mot fire virkedager fra rytterlisensen er betalt til betalingen registreres i HorsePro. Betal derfor i god tid før du skal melde til stevnet.

Satser for rytterlisens 2017

Lisenstype

 Gyldighet

u/ forsikring

inkl/forsikring

Grunnlisens T.o.m. LB på D-, L- og E-stevner  kr.  400,-  kr.  680,-
Hovedlisens F.o.m. LA på D-, L- og E-stevner  kr.  1000,-  kr.  1280,-
Topplisens FEI-stevner (internasjonale stevner)  –  kr. 2000,-
Teamlisens Voltige & Mounted Games Kun for team-medlemmer i voltige og MG  kr.  150,-  kr.  430,-
Hovedlisens for teknisk personell grad II + Kun hvis man aktivt deltar i konkurranser  kr.  500,-  kr.  780,-