Stevnestart

Bytte klubb

Mounted Gamess_ball_K5W1639

Foto: Roger Svalsrød

Ved bytte av representasjonsklubb er det viktig å følge følgende regler, disse kan du også finne i KR I, §130.3. Merk spesielt punkt b) og c), som omhandler bytte av klubb:

Ved sportslig representasjon kan overgang til annen klubb skje pr. 1. januar. Melding til NRYF om overgang gjøres via skjema for klubbytte, påført skriftlig godkjenning fra den klubb rytteren forlater.

Ved bytte av bosted i løpet av året, som medfører at det ikke lenger er praktisk eller rimelig å delta for en klubb på det tidligere bosted, kan NRYF gi dispensasjon for overgang. Dispensasjonssøknader behandles når det foreligger skriftlig søknad fra vedkommende rytter, med skriftlig uttalelse fra begge klubber. Før individuelle NM og lag-NM gjelder en karenstid på 30 dager. En rytter må også representere samme klubb i NM og lag-NM samme kalenderår. Barn t.o.m 12 år som melder overgang, har full rett til å delta aktivt i konkurranser for ny klubb straks overgangen er registrert uansett tidspunkt på året.

Noen retningslinjer ved klubbovergang

Man kan kun representere én klubb pr sesong. Det finnes noen unntak for start på klubb- eller utvidet klubbstevne, se KR 1, § 130.3. Husk å benytte skjema for klubbytte!

Gammel klubb må ha undertegnet på skjemaet før det sendes inn til oss. Skjema må sendes inn til oss selv om det har gått et år siden sist man startet stevner.

Det er til enhver tid rytterens ansvar å påse at man faktisk representerer riktig klubb. Man kan se hvilken klubb man representerer ved å søke opp navnet sitt på HorsePro, eller under “min profil” på MinIdrett.
NB! Klubbovergangen er ikke gyldig før du får bekreftelse pr. e-post.

X