Stevnestart

Reglement

Norges Rytterforbunds konkurransereglement (KR) er inndelt etter innhold og grener. Under finner du de til enhver tid gjeldende reglement:

2018

KR I Generelt konkurransereglement 2018 – gyldig fra 01.03.2018/rev. august 2018
KR I Generelt konkurransereglement 2018 – med synlige endringer

KR II Sprang 2018 – gyldig fra 01.03.2018
KR II Sprang 2018 – med synlige endringer

KR IV Dressur 2018 – gyldig fra 01.03.2018
KR IV Dressur 2018 – med synlige endringer
Oversikt fra FEI over tillatt/ikke tillatt utstyr i dressur – oppdatert 30.07.2018 (Gjelder også på norske stevner. Ved avvik, gjelder KR IV på norske stevner (unntatt er FEI-stevner i Norge)).

KR V Feltritt 2018 – gyldig fra 10.04.2018
KR V Feltritt 2018 – med synlige endringer  (gyldig fra 10.04.2018)

Tilleggsnote til KR V Tillegg 5 – Bedømming av feil på terrenghinder:
Diagrams of Cross Country Obstacles and Faults (Kilde: FEIs “Guidelines to Eventing Rules 2018”)

Oversikt fra FEI over tillatt/ikke tillatt utstyr i feltritt – oppdatert 14.11.2017 (Dette dokumentet må sees i sammenheng med KR V og oversikt fra FEI over tillatt/ikke tillatt utstyr i dressur – oppdatert 30.07.2018. Ved avvik, gjelder KR V på norske stevner (unntatt er FEI-stevner i Norge)).

KR VI Mounted Games 2018 – gyldig fra 10.08.2018

KR VII Voltige 2018gyldig fra 01.03.2018
KR VII Voltige 2018 med synlige endringer 

KR VIII Distanse 2018 – gyldig fra 01.03.2018
KR VIII Distanse 2018 – med synlige endringer

KR IX Kjøring 2018 – gyldig fra 01.03.2018
KR IX Kjøring 2018 – med synlige endringer

KR FH Funksjonshemmede 2018 – gyldig fra 15.04.2018
KR FH Funksjonshemmede 2018
– med synlige endringer

Islandshest har eget reglement som kan leses på deres sportssider.

Annet:

Antidopingregelverk

Utøver (AntidopingNorge):

Dopingreglement og karenstidslister hest (Det Norske Travselskap – DNT):

______________________________________________

2017

KR I Generelt konkurransereglement 2017gyldig fra 01.03.2017
KR I Generelt konkurransereglement 2017(med synlige endringer)

KR II Sprang 2017gyldig fra 01.03.2017
KR II Sprang 2017 (med synlige endringer)

KR IV Dressur 2017gyldig fra 01.05.2017
KR IV Dressur 2017(med synlige endringer)
Oversikt fra FEI over tillatt/ikke tillatt utstyr i dressur – oppdatert 14.11.2017 (gjelder også på norske stevner)

KR V Feltritt 2017 – gyldig fra 01.03.2017
KR V Feltritt 2017 – (med synlige endringer)

KR VII Voltige 2017 – gyldig fra 01.03.2017
KR VII Voltige 2017 (med synlige endringer)

KR VIII Distanse 2017gyldig fra 01.03.2017
KR VIII Distanse 2017 (med synlige endringer)

KR IX 2017 – utgave 2gyldig fra 01.06.2017
KR IX Kjøring 2017 (med synlige endringer)

KR FH Funksjonshemmede 2017gyldig fra 01.03.2017
KR FH Funksjonshemmede 2017 (med synlige endringer)


2016

Reglementene fra 2016 flyttes til reglementsarkivet i løpet av mars.

KR I Generelt konkurransereglement 2016 gyldig fra 01.03.2016
KR I Generelt konkurransereglement 2016 gyldig fra 01.03.2016  (med synlige endringer)

Nordisk samarbeid – Mounted Games rytters deltagelse i stevner – veiledning til reglement.

KR II Sprang 2016gyldig fra 01.03.2016
KR II Sprang 2016gyldig fra 01.03.2016 (med synlige endringer)

KR IV Dressur 2016 gyldig fra 01.03.2016
KR IV Dressur 2016 gyldig fra 01.03.2016 (med synlige endringer)

KR V Feltritt 2016 gyldig fra 01.03.2016
KR V Feltritt 2016 gyldig fra 01.03.2016 (med synlige endringer)

KR VII Voltige 2016 – gyldig fra 01.03.2016
KR VII Voltige 2016   – gyldig fra 01.03.2016 (med synlige endringer)

KR VIII Distanse 2016 – gyldig fra 01.03.2016
KR VIII Distanse 2016 gyldig fra 01.03.2016  (med synlige endringer)

KR IX Kjøring 2016– gyldig fra 01.03.2016
KR IX Kjøring 2016 -gyldig fra 01.03.2016 (med synlige endringer)

KR FH Funksjonshemmede 2016gyldig fra 01.03.2016
KR FH Funksjonshemmede 2016  – gyldig fra 01.03.2016 (med synlige endringer)


 

 

X