Stevnestart

Reglement

Norges Rytterforbunds konkurransereglement (KR) er inndelt etter innhold og grener. Under finner du de til enhver tid gjeldende reglementene:

2017

KR I Generelt konkurransereglement 2017gyldig fra 01.03.2017
KR I Generelt konkurransereglement 2017(med synlige endringer)

KR II Sprang 2017gyldig fra 01.03.2017
KR II Sprang 2017 (med synlige endringer)

KR IV Dressur 2017gyldig fra 01.05.2017
KR IV Dressur 2017(med synlige endringer)
Oversikt fra FEI over tillatt/ikke tillatt utstyr i dressur – oppdatert 31.07.2017 (gjelder også på norske stevner)

KR V Feltritt 2017 – gyldig fra 01.03.2017
KR V Feltritt 2017 – (med synlige endringer)

KR VII Voltige 2017 – gyldig fra 01.03.2017
KR VII Voltige 2017 (med synlige endringer)

KR VIII Distanse 2017gyldig fra 01.03.2017
KR VIII Distanse 2017 (med synlige endringer)

KR IX 2017 – utgave 2gyldig fra 01.06.2017
KR IX Kjøring 2017 (med synlige endringer)

KR FH Funksjonshemmede 2017gyldig fra 01.03.2017
KR FH Funksjonshemmede 2017 (med synlige endringer)


2016

Reglementene fra 2016 flyttes til reglementsarkivet i løpet av mars.

KR I Generelt konkurransereglement 2016 gyldig fra 01.03.2016
KR I Generelt konkurransereglement 2016 gyldig fra 01.03.2016  (med synlige endringer)

Nordisk samarbeid – Mounted Games rytters deltagelse i stevner – veiledning til reglement.

KR II Sprang 2016gyldig fra 01.03.2016
KR II Sprang 2016gyldig fra 01.03.2016 (med synlige endringer)

KR IV Dressur 2016 gyldig fra 01.03.2016
KR IV Dressur 2016 gyldig fra 01.03.2016 (med synlige endringer)

KR V Feltritt 2016 gyldig fra 01.03.2016
KR V Feltritt 2016 gyldig fra 01.03.2016 (med synlige endringer)

KR VII Voltige 2016 – gyldig fra 01.03.2016
KR VII Voltige 2016   – gyldig fra 01.03.2016 (med synlige endringer)

KR VIII Distanse 2016 – gyldig fra 01.03.2016
KR VIII Distanse 2016 gyldig fra 01.03.2016  (med synlige endringer)

KR IX Kjøring 2016– gyldig fra 01.03.2016
KR IX Kjøring 2016 -gyldig fra 01.03.2016 (med synlige endringer)

KR FH Funksjonshemmede 2016gyldig fra 01.03.2016
KR FH Funksjonshemmede 2016  – gyldig fra 01.03.2016 (med synlige endringer)


Annet:

 FEI’s veiledning om tillatte hodelag, bitt og diverse utstyr til hest og rytter (se også her )

Antidopingreglement for utøvere

Forbuds og karenstider for hest (DNTs antidopingreglement)

Idrettens barnerettigheter. Bestemmelser om barneidrett

Hvis du er på leting etter utdaterte reglementer, så finner du disse fra og med 2011 i reglementsarkivet vårt.

Islandshest har eget reglement som kan lese på deres sportssider.

Mounted Games følger det internasjonale reglementet enn så lenge, men det arbeides med et norsk grenreglement. Et utkast til reglement er til behandling/godkjenning og forventes klart til stevnesesongen 2015.