Stevnestart

Vaksinasjon

Alexandra Endresen_K6A3704

Foto: Roger Svalsrød

For å unngå spredning av hesteinfluensa er det viktig at hesten din er riktig vaksinert.

Alle hester som deltar på nasjonale arrangementer i regi av NRYF må derfor ha gyldig vaksinasjonsattest skrevet inn i passet. Dette omfatter konkurranser, treninger og samlinger og gjelder uansett om det er klubber, kretser eller andre utvalg tilknyttet NRYF som står for arrangementet.

På samme måte skal alle hester som deltar på FEI-stevner være vaksinert etter FEIs reglement. Vaksinasjonsbestemmelsene er et minstekrav fra NRYF, men vær klar over at noen vaksineprodusenter kan ha strengere anbefalinger og at du da alltid skal følge disse anbefalingene.

Nasjonale arrangementer

En gyldig vaksinasjonsattest skal vise

  • at hesten er grunnimmunisert mot hesteinfluensa, med to vaksiner gitt med tidligst 21 dager og senest 92 dagers mellomrom.
  • at hesten er revaksinert årlig, og at den første årlige revaksineringen er gitt senest 12 måneder etter den siste vaksinen i grunnimmuniseringen
  • at det er gått minst 7 dager siden siste vaksinasjon før hesten ankommer det aktuelle arrangementet

Alle vaksinasjoner skal være ført inn i hestepasset og datert, signert og stemplet av veterinær som ikke selv er eier av hesten. Passet skal vises frem til arrangøren før hesten settes inn på stallen eller får adgang til oppvarmings- eller konkurransebane.

NRYFs bestemmelser om vaksinasjon finner du i konkurransereglementet KR I kapittel 9.

FEI-stevner

Skal du delta på et FEI-stevne gjelder strengere regler enn for nasjonale stevner, uansett om det arrangeres i Norge eller i utlandet. Det er også forskjellige krav til hester som er grunnimmunisert før eller etter 2005.

  • Første grunnvaksine dag 0.
  • Andre grunnvaksine tidligst dag 21 og senest dag 92.
  • Første revaksinering innen 7 måneder etter andre grunnvaksine (gjelder ikke hester som har grunnvaksinering fra før 1. januar 2005 og gyldige revaksineringer).
  • Deretter årlig revaksi­nering med maksimum 12 måne­ders mellomrom.
  • Siste vaksine senest 6 måneder +21 dager før ankomst stevnet.
  • Siste vaksine minst 7 dager før ankomst stevnet.

Hesten kan starte mellom andre vaksine i grunnimmuniseringen og den første revaksineringen innen 7 måneder. Hvis første revaksinering ikke gis innen 7 måneder, må hesten grunnvaksineres på nytt.

FEI-reglene om vaksinasjon finner du her

X