Stevnestart

Doping og medisinlister

NRYF har gjennom avtale med Antidoping Norge utarbeidet en kategoriseringsliste for substanser og metoder i forbindelse med konkurranse og trening, og en karenstidsliste med karenstider for medisiner og behandlinger for hest. Oversikt over hva som gjelder for mennesker finner du på Antidoping Norge sine sider

Kategoriseringslisten er basert på FEIs liste over forbudte stoffer, og karenstidlister er utarbeidet av Det Norske Travselskap.

NRYF bruker FEIs liste over forbudte stoffer. At et stoff er forbudt betyr at det overhodet ikke er tillatt brukt på hest som starter konkurranser.

At det er karenstid på behandling betyr at behandlingen er tillatt brukt, men at hesten ikke kan starte konkurranse før karenstiden er over. For de fleste behandlinger er karenstiden tilstrekkelig lang til at hesten ikke vil få positive utslag på en dopingprøve, men nedbrytningstiden kan variere, og det er bedre å vente et stevne for lenge hvis hesten har fått behandling som står på karenstidlisten.

Hva er hva?

Doping betyr at hesten har testet positivt for et preparat som blant annet er prestasjonsfremmende. Preparat som ikke er beregnet på hester klassifiseres som doping, for eksempel medisiner til mennesker.

Ikke-tillatt medisinering er positive prøver som inneholder legemiddelsubstanser som er godkjent for bruk på hest. Forekomsten av disse substansens anses som mindre alvorlig enn preparater klassifisert som doping, hvis ikke preparatet er gitt for å skjule skader ol.

Andre ikke-tillatte substanser er slike som har en begrenset påvirkning på prestasjon eller som hesten har kommet i kontakt med ved et uhell, f.eks ved forurensning av fôr.

Vær klar over at selv om det skilles mellom doping og ikke-tillatt medisinering, så betyr ikke det at bruk av medisinsk behandling eller bruk av ikke-tillatte substanser i sammenheng med konkurranser under noen omstendighet er akseptabelt.

Hvis hesten din behøver medisinsk behandling på stevneplassen, så er den i de aller fleste tilfeller ikke i stand til å starte konkurranse uten at det går ut over dyrevelferden.

Sprang_Ridesport

Foto: Roger Svalsrød

 «Under all trening og deltakelse i konkurranser skal hensynet til hestens velferd komme først »

X