Nyheter

Søk om midler fra extrastiftelsen Publisert: 03.01.2017,  Sist endret: 03.01.2017

Extrastiftelsen deler hvert år ut mer enn 200 millioner kroner til prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forsking på helsefeltet.

Hest og helse er både medlem og godkjent søker organisasjon av Extrastiftelsen. I og med at NRYF har et pågående samarbeid med Hest og Helse om prosjektet HEST for folk flest, og at vi gjennom mange år har samarbeidet om hest i helsesammenheng, vil alle søknader fra NRYF og våre underliggende organisasjonsledd gå gjennom Hest og Helse.

Det er to søknadsrunder med følgende frister: 15.februar og 15.august.

Les mer her

X