Nyheter

Søk midler fra BUFDIR Publisert: 14.11.2017,  Sist endret: 14.11.2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Rideklubber kan nå søke kommunene om midler som skal brukes for å dekke utgiftene til aktivitet f.eks ridekurs og rideleir for barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Kommunen samler alle søknaden som kommer inn og søker videre til BUFDIR

Les mer om ordningen her:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

X