Nyheter

Bra engasjement under anleggskonferansen Publisert: 06.05.2018,  Sist endret: 07.05.2018

Det er mange år siden Rytterforbundet sist arrangerte anleggskonferanse. 38 deltakere fra 13 klubber og 2 rytterkretser deltok på konferansen.

Formålet med konferansen var erfaringsutveksling samt å gi klubbene veiledning om bygging og drift av anlegg. Det ble stilt mange spørsmål under anleggskonferansen og det var et godt engasjement under de ulike temaene. Anleggsrelaterte spørsmål er tydeligvis av stor interesse for deltakerne og viktig tema for klubbene, noe oppmøte og viste.

Mye informasjon

Ordningen spillemidler for anlegg var selvsagt et tema og det ble stilt mange spørsmål fra salen når kulturdepartementet gikk gjennom ordningen. Kulturdepartementet var godt representert med 3 deltakere tilstede.

Etter kulturdepartementet ble det faglig påfyll om ridebaner og uteareal fra Stallmestern som Rytterforbundet har et samarbeid med.

Anleggsstrategi

“Målet har vært en landsdekkende kjede av hovedanlegg som fremstår som spydspisser for sin region, både geografisk og utfra aktivitet/gren”, fortalte utviklingssjef Kjell Myhre under temaet NRYFs anleggsstrategi 2015-2019.

I dag er det etablert 11 slike anlegg, gjennom tilskudd og støtte fra kulturdepartementets og idrettsforbundets programsatsing.

Anleggsutvalget i Norges Rytterforbund er godt i gang med på å kartlegge dagens anleggssituasjon for å kunne lage ny anleggsstrategi for 2019-2023. I tillegg er Rytterforbundet i gang med å utvikle ulike prototyper for hestesportsanlegg.  Det vil komme prototype for ridehall, ridebane og stall.

Utvalget har og  diskutert om det skal opprettes et anleggsfond i fremtiden. Tanken med fondet er at dette skal kunne bistå klubbene med støtte til prosjektering og planarbeid i forbindelse med byggesøknad. Noe som ikke er støttet over dagens ordning av spillemidler for anlegg.

Samarbeid er viktig

Anleggskonferansen la tilrette for erfaringsutveksling og deltakerne fikk høre om erfaringene til Arendal og Grimstad Rideklubb, Askim Rideklubb og Bruråk Hestesportklubb. Å lære av hverandre er viktig slik at man får tips til hva man bør gjøre og ikke gjøre.

Felles for alle hesteinteresserte er samværet og omsorgen for hesten. Det er ønskelig med enda tettere samarbeid med de ulike interessentene i hestenæringen, slik at vi får en sterk stemme ovenfor politikerne, og dette får man best til gjennom et samarbeid.

– Samarbeid er viktig. Alle er velkommen. Sammen er vi sterke! avsluttet Tore Sannum under åpningen av konferansen.

X