Nyheter

Sakspapirer til Ryttertinget Publisert: 19.03.2017,  Sist endret: 20.03.2017

Ryttertinget 2017 skal arrangeres i Lillestrøm 02. april. Det hele starter med Årskonferansen som gjennomføres lørdag 01.april. 

Denne helgen samles det ca 180 personer fra landets rideklubber, rytterkretser, utvalg og komiteer. Ryttertinget, som avholdes hvert annet år, er Norges Rytterforbunds høyeste myndighet. Her skal det velges styre og komiteer som skal lede Rytterforbundet kommende tingperiode, det skal vedtas budsjett som legger rammene for forbundets virksomhet fremover, med mer. Den eksisterende langtidsplanen ble vedtatt i 2015 og har en levetid på fire år. Denne skal derfor ikke behandles før på Ryttertinget i 2019.

Det er på Ryttertinget man som medlemsklubb har muligheten til å være med på å påvirke fremtiden for Norges Rytterforbund og hvilke prioriteringer som skal gjøres.

Her finner du tingpapirene for 2017

Les mer om Ryttertinget her

X