Rytterkretser

Klubber i TRYK

Her er en oversikt over klubbene i Troms Rytterkrets samt kontakt informasjon.

Klubb Leder E-post Telefon Hjemmeside
Andøy Rideklubb Laila Enoksen andoy.rideklubb@gmail.com 951 61 252
Balsfjord og Malangen Hestesportklubb Renate Salangli bmhk00@gmail.com 90545564
 Tromsø Ryttersportsklubb   Veronica
Isaksen
 veronica@trso.org 99101184 77671131  www.trso.no
Harstad Rytterklubb  Mia Bremer mia@slowcore.se  40557730  www.harstadrideklubb.blogspot.no
Hestesportlaget MIKS Heidi Elvebo hestesportlaget.miks@gmail.com 90078276
Hålogalandkuskene hestesportklubb Leon Johansson post@halogalandkuskene.no 97089634 www.halogalandkuskene.no
Islandshestklubben Vikingur Åse Merete Johansen styret@vikingur.no
leder@vikingur.no

asemeretekristiansen@gmail.com 

92605392  www.vikingur.no
Kvaløya & Omegn Hestesportklubb Linda Nymo Olsen post@kval-hest.com
kvalhest@gmail.com
92480533 www.kval-hest.com
Kvænangen Rideklubb Cathrine Torvund cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 91565792
Langøya Rideklubb Christine Thomassen langoya.rideklubb@hotmail.com 40404546 www.langoyarideklubb.com
Lofoten Hestesportsklubb  Ulrika Larsson  lhsk@live.no 97412380 www.lhsk.net
Lyngen Hesteforening  magevens@online.no 90666297
Midt – Troms Hestesportsklubb Kristina Schneider
www.mthk.net
9000-byen
hestesportsklubb
Stine
Haldorsen
nitusenbyen@gmail.com 97417933  9000-byen.com
Narvik Ryttersportsklubb Hege M. Pedersen narvik.rytter@gmail.com 91142209 Facebook – Narvik Ryttersportsklubb
Nordreisa Rideklubb  Tonje Andersen  nordreisa.rideklubb@hotmail.com 93290222  www.nordreisarideklubb.no
Ryttersportsklubben NOR  Caroline Hammari   ryttersportsklubben.nor@hotmail.com 91710179  www.ryttersportsklubben.no
Skjomen IL  Vera Jacobsen  silryttere@broadpark.no  95892843  www.silryttere.com
Salangen
Hestesportsklubb
Edel-Ann Bratten edel-ann@online.no 412 37 905
Skånland Stall og Rideklubb Martine Martinsen martinemartinsen@gmail.com 92622042  www.skanlandstall.no
Storfjord Kjøre-og Rideklub Hanne Figenschau storfjordkjoreogrideklubb@gmail.com   99023732
Tromsdalen Rideklubb Li Seim  post@tromsdalenrideklubb.no  www.tromsdalenrideklubb.no

 

Rytterkretser

X