Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

LOGO_Telemark og VestfoldTelemark og Vestfold Rytterregion
v/Torbjørg Antonsen
Ramberg Terrasse 3
3086 HOLMESTRAND

E-post tvrr@rytter.no

Kontonummer 1503.04.76511
Organisasjonsnummer 992 445 211

TVRRs Styre

Funksjon Navn Telefonnummer E-post
Leder Torbjørg Antonsen 33055057 / 41201281 torbjorg.antonsen@sf-nett.no
Nestleder Thomas Andersen 901 88 652 thoma4@online.no
Kasserer Kjersti Eik 472 82 038 Kjersti.eik@hotvedtco.no
Sekretær Tor Austad 905 84 518 mailto:tor.austad@sf-nett.no
Styremedlem Pernille Stange 33117365 / 90120326 stange70@hotmail.com
Styremedlem Elisabeth Sjue 472 99 733 elisabeth.sjue@hotmail.com
Styremedlem Anne Grundvig 450 95 975 anne.grundvig@gmail.no
Varamedlem Per Bjørnstad 915 41 212 mailto: per@ridesenter.no
Varamedlem Lena Jensen 456 17 550 drugis@c2i.net

Tilknyttede ressurspersoner/verv:

Funksjon

Navn

E-post

Grønt Kort-kontakt Torbjørg Antonsen torbjorg.antonsen@sf-nett.no
Web-redaktør
Kontrollkomité Hege Bråthen
Kontrollkomité Tor Børre Arctander
Revisor Deloitte/Tore Ludvigsen tludvigsen@deloitte.no
Valgkomité, leder Tone Skjeldbreid
Valgkomité, medlem Hanna Evjen
Valgkomité, medlem Jan Roar Olafsen
Styrets ansvarsoppgaver 2016 Klikk på linken for å se.

Rytterkretser