Rytterkretser

Styret og kontaktdetaljer

Sør-Trøndelag Rytterkrets
v/Anita Dahlen
Bostadvegen 182
7540 Klæbu

E-post: sortrondelag.krets@gmail.com

Kontonummer: 4200.02.81233
Organisasjonsnummer: 984 074 042

STRyKs Styre:
Funksjon Navn Telefon E-post:
Leder Anita Dahlen 48050832 ninnianita@gmail.com
Nestleder Morten Løes 90613956 morten.loees@gmail.com
Kasserer Svein Puntervold 99163207 spunterv@online.no
Sekretær Eira Næsje 90267838 eira.nasje@gmail.com
Styremedlem Janne Bakken 97770193 janne@sjetnemarka.com
Styremedlem Marit Draxten 97773032 m-dragst@online.no
Styremedlem June Bjørnvik 92667887 junebjornvik10@gmail.com
Ungdomsrep. Hanna Solligård hanna.r.solligard@gmail.com
Ungdomsrep. Ida Svarkmo idahelensvorkmo@gmail.com
Varamedlem Johan Østeggen 98863223 johan.osteggen@getmail.no
Varamedlem Elin Berg 92605091 elin.bergli@gmail.com
Tilknyttede ressurspersoner/verv: Siv Frisvoll/ Sponsoransvarlig  90189290 sivrandi@yahoo.no
Funksjon Navn E-post
 Grønt Kort-kontakt  Else Pettersen else.marit.pettersen@gmail.com
 Web-redaktør  Erik Houmb  ehoumb@broadpark.no
 Kontrollkomité
 Kontrollkomité
 Revisor Anne Kathrine Menne ac@menne.no
 Revisor Grethe Størseth gbstorseth@gmail.com
 Valgkomité, medlem Kathrine Brødreskift stallelvira@yahoo.no
 Valgkomité, medlem Hilde Tokstad otokstad@online.no
 Valgkomité, medlem Elisabeth Hanssen elisabeth.hansen@horze.com
 Valgkomité, vara Mari Synnøve Knutsen
 Valgkomité, vara Linn Thea Sødal

Rytterkretser