Rytterkretser

Styremøter

Her blir styremøtedatoer og styremøtereferat for Oppland Rytterkrets publisert – Vi hører gjerne fra deg om du har innspill til saker du ønsker vi skal behandle. Frist for innsending av ordinære saker til behandling er 7 dager før oppsatt styremøtedato.

Neste styremøte: 

20 januar 2018    

 

Styremøtereferat: 

Protokoll fra styremøtet 25.09.2017 blir publisert etter neste styremøte

Møtereferat Styremøte OPRYK 140817

Møtereferat Styremøte OPRYK 290517

Møtereferat Styremøte Oppland Rytterkrets24042017

 

Vedtak utenom ordinære styremøter: 

VedtakSkifteUngdomsrepresentantAugust2017OpplandRytterkrets

Rytterkretser

X