Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

E-post: oppland.krets@rytter.no                  Facebook: Oppland Rytterkrets – OPRYK

Kontonummer: 2085.25.70041
Organisasjonsnummer: 890012272

OPRYKs Styre:

Funksjon

Navn

Telefonnummer

E-post

Leder/webred. Lisbeth Stenseth 942 54 907 lstenseth@gmail.com
Nestleder Bjørn Myhrer  415 33 7 1 6 bjorn.myhrer@gmail.com
Kasserer Trond V. Syversen  992 67 78 1 trosyver@online.no
Styremedlem Berit L. Hovsveen  959 11965 berit.hovsveen@hotmail.com
Ungdomsrep. Simon Lande 923 05 222 simon.lande@gmail.com
*
Varamedlem Trude Andersen  473 37 571 mailtrude@gmail.com
Varamedlem Kristine Steine Sund  414 42 640 kristinessund@hotmail.com
*
Valgkomitè Randi Grete Linnerud gekan_i_skogen@hotmail.com
Valgkomitè Aurora van der Velpen auroraengabion@hotmail.com
Valgkomitè Bente K. Lilleengen bente.lilleengen@nhest.no
Vara Valgkomitè Kjersti Storrusten kjersti_ks11@hotmail.com
*
Revisor Rune H. Rækken raekken@online.no

Tilknyttede ressurspersoner:

Funksjon

Navn

E-post

Grønt Kort-kontakt Øydis Uthberg oydisuthberg@hotmail.com

Rytterkretser