Rytterkretser

Kretsting Protokoller/Rapporter

Kretstinget avholdes hvert år – Her finner du protokoller og årsrapporter 

KretstingInnkallingOPRYK2018

Tingprotokoll Oppland Rytterkrets 2017

 

Årsrapport Oppland Rytterkrets 2016

Resultatregnskap ORYK2016

Revisorrapport ORYK 2016

Rytterkretser