Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

Nord-Trøndelag Rytterkrets
v/Elise Hermo Rusti

E-post: ntryk@hotmail.com

Kontonummer: 4435 06 81695
Organisasjonsnummer: 988.480.746

NTRYKs Styre

Funksjon

Navn

Telefonnummer

E-post

Leder Elise Hermo Rusti 92834876 ntryk@hotmail.com
Nestleder May Randi Hatling 40106887 may_hatling@hotmail.com
Styremedlem Marie Jenssen 47755884 marie_s.j@hotmail.com
 Styremedlem  Marit Lunnan
 Juniorrepresentant  Emilie Nilssen  emmipuza@gmail.com
 Varamedlem Hege Klepp

Tilknyttede ressurspersoner/verv

Funksjon

Navn

E-post

Grønt Kort-kontakter Gunn Eva Killingberg

Marit Aarset Grønn

valumhest@gmail.com

sandslia@vktv.no

Web-redaktør Marie Jenssen marie_s.j@hotmail.com
Kontakt for horsepro May Randi Hatling may_hatling@hotmail.com
Kontrollkomité
Revisorer Randi Nessemo og Birgit Arntzen
Valgkomité, leder Gunn Eva Killingberg
Valgkomité, medlem Therese Tronstad
Valgkomité, medlem Bergliot Sørensen
Kasserer
Kontakt Sprang
Kontakt Dressur

Rytterkretser