Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

Nord-Trøndelag Rytterkrets
v/Elise Hermo Rusti

E-post: mail@ntryk.no

Kontonummer: 4435 06 81695
Organisasjonsnummer: 988 480 746

NTRYKs Styre

Funksjon

Navn

Telefonnummer

E-post

Leder Elise Hermo Rusti 928 34 876 mail@ntryk.no
Nestleder Arne Espen Dillan 918 39 989 aedillan@gmail.com
Styremedlem Tine Kristiansen Tessem 472 91 133 kristiansentine@hotmail.com
Styremedlem Marit Lunnan
Styremedlem Anne Martha Bjørnes
Ungdomsrepresentant Viktoria Lien Reinåsdal 954 05 706
Varamedlem Ragnhild Aslaksen
Varamedlem Lene Heistad

Tilknyttede ressurspersoner/verv

Funksjon

Navn

E-post

Grønt Kort-kontakter
Web-redaktør Arne Espen Dillan aedillan@gmail.com
Kontakt for horsepro Marit Lunnan
Kontrollkomité
Revisorer Randi Nessemo og Gøril Sanneseng
Valgkomité, leder Rigmor Hustad
Valgkomité, medlem Bergliot Sørensen
Valgkomité, medlem Mimi Oust
Kasserer Elise Hermo Rusti
Kontakt Sprang
Kontakt Dressur

Rytterkretser

X