Rytterkretser

Styret & kontaktdetaljer

Hordaland Rytterkrets
v/Siren Eldøy Hinderaker
Kårevikvegen 43
5412 Stord

E-post: hordaland.krets@rytter.no

Kontonummer: 3624.51.41712
Organisasjonsnummer: 988 756 008

HRKs styre 2018

Verv

Navn

Tlf nr.

e-post

Leder Siren Eldøy Hinderaker 92220894 sireneh1971@yahoo.no
Nestleder/referent Iril Ulvøen 98872292 iril.helen@gmail.com
Kasserer Gisle Helland 40016039 gisle.helland@maritim.no
Styremedlem Elin Seim 91691562 elinbseim@icloud.com
Styremedlem Gro Johannessen 97568106 gro.johannessen65@gmail.com
Styremedlem Rolf Nøstdahl 92822012 rolf@hathor.no
Styremedlem/ Ungdomsrepresentant Yasmin M. Hovland 97127999 mekkien.97@gmail.com
Varamedlem Terje Vik 93064052 terje.vik@larsjonsson.no
Varamedlem Marit A. Jensen
Varamedlem for
Ungdomsrepresentant
Tomas Lavik

  Tilknyttede ressurspersoner/verv

Funksjon

Navn

E-post

Revisor Katrine Sandvik
Bodil Hansen
Grønt Kort-kontakt Hege Røed hegeroed63@gmail.com

Les her om hvordan varsle og håndtere seksuell trakassering og overgrep.
Se også sak om dette på nettsiden.

Rytterkretser

X