Rytterkretser

Terminliste – Teknisk personell

Oversikt over alle D og UK stevner i Hordaland Rytterkrets for 2018 er blitt oppdatert på Horsepro.no

Teknisk personell
Kretsen setter opp teknisk personell på alle D-stevner i kretser, teknisk personell på L/E-stevner blir satt opp at NRYF sentralt. Teknisk personell på L/E-stevner og NM

Terminliste D-stevner 2018 inkl. teknisk personell.
Merk! Der er noen stevner som foreløpig mangler oppsatt steward, dette vil bli oppdatert etter hvert.

Teknisk personell tilknyttet i Hordaland Rytterkrets, finner dere i pdf-filen eller i kompetansesøk for teknisk personell på Horsepro.

Stevnerapporter
Stevnerapporten skal sendes innen 7 dager etter stevnets avslutning til:

Norges Rytterforbund, 0840 Oslo, eller på e-post til nryf@rytter.no

Oversikt: Stevnerapportskjema

Informasjon til teknisk personell, og her kan du laste ned praksiskort

Godtgjørelse til tekniskpersonell på:

Klubb- /utvidet klubbstevne kr. 350,- pr. dag
Distrikt- / Lands- /Elitestevne kr. 500,- pr. dag.

Tillegg, overdommer er (+ 1 dag = kr. 500,-)
Tillegg, Banebygger /TD kr. 500,-  x  ant. dager

Kjøregodtgjørelse på x antall km à kr. 3,50
Reiseutlegg refunderes (her: krav til bilag)
Bespisning /overnatting for ekstern personell refunderes (her: krav til bilag).

Det er ikke krav om overdommer på klubb / utvidet klubbstevne.
Teknisk personell jobber uten godtgjørelse i egen klubb. Det kan eventuelt gjøres avtale om reisegodtgjørelse ved lange avstander.

Ved utbetaling av godtgjørelse skal det benyttes et standardisert skjema.

Rytterkretser

X